• (00000) 000 000
  • info@rlpsww.org.uk

Newyddion

Samantha Toombs, Arweinydd Busnes BT yn Arwain Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol De-orllewin Cymru

Mae'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol (RLSP) ar gyfer De-orllewin Cymru wedi croesawu Samantha Toombs fel ei chadeirydd newydd. Mae Samantha'n Arweinydd Busnes BT sy'n goruchwylio busnes fertigol mawr yn y sector preifat ledled Cymru a Lloegr. Mae hi'n arweinydd busnes trawsnewidiol gyda dros 20 mlynedd o brofiad o arwain yn y byd brandiau trawsnewid digidol blaenllaw.

Mae'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn cwmpasu Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe, ac mae'n gweithio i bontio'r bwlch rhwng addysg, sgiliau ac adfywio i helpu i greu economi gref a bywiog. Ei nod yw sicrhau bod y ddarpariaeth sgiliau yn cyd-fynd â blaenoriaethau economaidd a chyfleoedd y rhanbarth, yn ogystal â mynd i'r afael â'r dirwedd sgiliau newydd sy'n digwydd yn y sectorau ynni, adeiladu a gweithgynhyrchu.

Mae Samantha'n olynu Edward Morgan, sydd wedi bod yn gadeirydd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol ers 2021. Samantha oedd y fenyw gyntaf i gadeirio bwrdd BT yng Nghymru ac mae wedi gwasanaethu fel aelod annibynnol o'r bwrdd ac yn ymgynghorydd i Weinidog yr Economi yng Nghymru. Mae hi'n hyrwyddwr amrywiaeth a chynhwysiant, ac mae wedi cefnogi mentrau amrywiol i rymuso menywod, y lleiafrifoedd a'r ifanc yn y sector technoleg.

Dywedodd Samantha Toombs: "Rwy'n falch o alw Aberafan ym Mhort Talbot yn gartref i mi ac rwy'n falch iawn o gael fy mhenodi'n gadeirydd newydd yr RLSP. Rwy'n angerddol am botensial De-orllewin Cymru ac edrychaf ymlaen at weithio gydag ecosystem RLSP i ddatgloi sgiliau a thalent yn y rhanbarth tuag at yr ymgyrch ar gyfer twf economaidd, adferiad a chreu cyfleoedd gyrfa i bobl.

Dywedodd Edward, y cyn-gadeirydd: “Mae wedi bod yn fraint arwain y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac rwyf yn falch o'r hyn rydym wedi'i gyflawni gyda'n gilydd. Rwy'n hyderus y bydd Sam yn gadeirydd gwych, ac yn cyflwyno egni newydd i'r rôl. Dymunaf y gorau iddi ac i'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol ar gyfer y dyfodol.”