• (00000) 000 000
  • info@rlpsww.org.uk

Newyddion

Y Rhaglen Sgiliau a Thalentau

Mae Rhaglen Sgiliau a Thalentau Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn brosiect gwerth £30 miliwn sy'n ceisio gwella sgiliau a chyflogadwyedd miloedd o bobl yn ne-orllewin Cymru. Mae'r rhaglen wedi cefnogi 19 o brosiectau yn ariannol, ac mae pob un yn... darllen mwy
 

Gweithio ym maes Peirianneg, Cyfres Fideo Newydd

Mae Peirianneg yn sector sy'n ffynnu yn ne-orllewin Cymru, gyda galw mawr am weithwyr medrus, ac mae'n cynnig rhagolygon gyrfa cyffrous. Er mwyn arddangos y cyfleoedd a'r llwybrau amrywiol sydd ar gael ym maes peirianneg, rydym wedi creu cyfres o... darllen mwy