• (00000) 000 000
  • info@rlpsww.org.uk

Mae Bwrdd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn cael ei arwain gan Gadeirydd o’r diwydiant preifat ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr diwydiant o bob un o'r sectorau blaenoriaeth; grwpiau cyflogwyr; aelodau'r cyrff hyfforddi; asiantaethau llywodraethol a Llywodraeth Cymru (fel Sylwedyddion). Nod y Bwrdd yw gweithio gyda diwydiant a darparwyr hyfforddiant yn y rhanbarth i nodi'r bylchau o ran sgiliau sy'n ofynnol gan ddiwydiant ac i ddatblygu atebion i ddarparu'r hyfforddiant yn y rhanbarth.

...
Samantha Toombs
CADEIRYDD Y BARTNERIAETH DYSGU A SGILIAU RANBARTHOL
...
Paul Butterworth
YR IS-GADEIRYDD
...
Edward Morgan
CADEIRYDD RHEOLI BWYD A THIR
...
Paul Greenwood
CADEIRYDD Y GRŴP CLWSTWR DEUNYDDIAU UWCH A GWEITHGYNHYRCHU
...
Louise Giles
CADEIRYDD IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL
...
Barry Walters
YN CYNRYCHIOLI BWRDD ARDAL FENTER DYFRFFORDD Y DDAUGLEDDAU
...
Kevin Foley
CADEIRYDD DIGIDOL
...
Rhys Morgan
YN CYNRYCHIOLI'R ADRAN GWAITH A PHENSIYNAU
...
Mandy Ifans
YN CYNRYCHIOLI GYRFA CYMRU
...
Mark Jones
CADEIRYDD Y GRŴP CLWSTWR DARPARWYR
...
Kathryn Robson
YN CYNRYCHIOLI ADDYSG OEDOLION CYMRU
...
Rob Basini
Federation of Small Businesses
...
David Madge
YN CYNRYCHIOLI'R TRYDYDD SECTOR
...
Eleri Lewis
SYLWEDYDD LLYWODRAETH CYMRU
...
Helen Griffiths
YN CYNRYCHIOLI PRIFYSGOL ABERTAWE
...
Helen Morgan-Rees
YN CYNRYCHIOLI CYNGOR ABERTAWE
...
Huw Mathias
CADEIRYDD GRŴP CLWSTWR Y SECTOR CYHOEDDUS
...
Jason Jones
Representing
Carmarthenshire County Council
...
Linsey Imms
Representing
TUC
...
Andrew Cornish
Coleg Sir Gar, SRO
...
Angela Maguire-Lewis
cambrian training, representing NTfW
...
Ken Pearson
CADEIRYDD Y GRŴP CLWSTWR ADEILADU
...
David Jones
CADEIRYDD YNNI