Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol - De-Orllewin Cymru...

Ein gweledigaeth ar gyfer y PDSR yw gweithio mewn partneriaeth i yrru twf economaidd De-orllewin Cymru trwy gefnogi cyflogwyr i lunio llwybrau arloesol a chreadigol ar gyfer gweithlu cadarn. Yn ogystal, cefnogi trigolion lleol i ennill sgiliau a phrofiad i sicrhau ffyniant economaidd lleol.

Ein blaenoriaethau yw:

  • Datblygu dealltwriaeth o ofynion sgiliau'r dyfodol ar draws y rhanbarth.
  • Hyrwyddo cyfleoedd gyrfa a llwybrau i bawb
  • Datblygu gweithlu medrus ar gyfer y rhanbarth, nawr ac yn y dyfodol.
darllen mwy