Meithrin Iechyd a Lles mewn Sector Digidol

Un elfen o'r prosiect hwn oedd cyflwyno Addysg Gorfforol Go-Iawn i'r cwricwlwm. Mae hwn yn ymateb uniongyrchol i'r ystadegyn brawychus bod 35% o blant 4-5 oed yn Abertawe yn cael eu hystyried dros bwysau neu'n ordew. Mae Addysg Gorfforol Go Iawn (neu Real PE yn Saesneg) yn ddull o ddysgu addysg gorfforol mewn ysgolion sy’n seiliedig ar dystiolaeth, yn gynhwysol ac yn canolbwyntio ar y plentyn. Hyd yn hyn, mae'r prosiect Peilot Iechyd a Lles Meithrin mewn Sector Digidol wedi gwella sgiliau 230 o athrawon ac wedi effeithio ar dros 5000 o ddisgyblion.

"Ar y dechrau roeddwn i'n negyddol iawn ynglŷn â defnyddio'r cynllun ‘Real P.E.’ fel offeryn Addysg Gorfforol ysgol gyfan. Ers defnyddio'r cynllun dros gyfnod o dair wythnos yn unig, rwyf wedi cael fy nghyfnewid!! Mae'r effaith y mae wedi'i chael ar gynhwysiant ac ymddygiad yn ystod gwersi yn anhygoel. Rwyf wedi bod yn ei ddefnyddio ar gyfer disgyblion blwyddyn 5/6 ac wedi'i gynnwys yn y dosbarth hwn ar gyfer unigolyn ag ASD a fyddai cynt wedi bod yn absennol o’r ysgol ar ddiwrnodau Addysg Gorfforol neu wedi bod yn ymosodol iawn heb erioed gymryd rhan mewn gwersi. Fodd bynnag, yn ystod y gwersi Addysg Gorfforol go iawn, rwyf wedi sylwi a rhyfeddu faint mae’n cymryd rhan ac yn elwa o'r gwersi. Mae bellach yn dod i’r gwersi yn gwenu ac yn frwdfrydig i gymryd rhan, mae hwn yn gam enfawr ymlaen ynddo, a gobeithio, bydd yn parhau i gael rhagolwg gadarnhaol ar ffitrwydd corfforol yn y dyfodol."

Leighton Jones – Athro Addysg Gorfforol

"Rwy'n credu bod Addysg Gorfforol Go iawn yn fwy egnïol nag Addysg Gorfforol arferol. Mae'n fwy o hwyl, yn fwy egnïol."

Mya – Ysgol Gynradd Trallwn

"Rwy'n teimlo bod llawer mwy o bobl yn ymuno gan ein bod wedi bod yn gwneud Addysg Gorfforol Go Iawn"

Elsie – Ysgol Gynradd Trallwn.

Dychwelyd at Sgiliau a Thalentau

Gwybodaeth am y Prosiect
  • Allbynnau: 12,016 Unigolion yn elwa o fwy o ddysgu
  • Allbynnau: 1 cyfle llwybr gyrfa newydd wedi'u datblygu
  • Allbynnau: 1 Fframwaith cwrs newydd/wedi'i ddiweddaru wedi'i ddatblygu
  • Cyswllt: Sue Davies