Codi Ymwybyddiaeth Sero Carbon Isel

Mae mwy na 600 o bobl ifanc eisoes wedi elwa o godi ymwybyddiaeth sero net carbon isel. Mae'r cwrs yn cynnwys 4 modiwl pwrpasol gan gynnwys, dealltwriaeth sylfaenol o garbon isel a'i effaith ar gynhesu byd-eang, manteision a chyfleoedd ôl-osod, Dylunio ar gyfer Gweithgynhyrchu a'r Cynulliad (DfMA), Adeiladu Oddi ar y Safle a Dulliau Modern o Adeiladu (MMC) a ffynonellau ynni adnewyddadwy, technolegau, a'u pwysigrwydd wrth greu dyfodol cynaliadwy. Mae mewnbwn gan fusnes yn helpu i sicrhau bod y cyrsiau'n  arfogi’r cyfranogwyr i weithredu arferion cynaliadwy yn eu rolau yn y sector adeiladu yn y dyfodol.

Mae'r cwrs wedi cael derbyniad da gan bawb a gymerodd ran.

"Rwy'n credu ei fod yn syniad gwych bod busnesau'n dod i siarad â ni am eu busnes oherwydd ei fod yn ehangu fy ngwybodaeth ac yn rhoi dealltwriaeth i mi o'u nodau ar gyfer y dyfodol" – Jack (Myfyriwr)

"Mae'r byd yn newid, rydym am gyrraedd sero net erbyn pwynt penodol mewn amser ac rwy'n credu bod y mathau hyn o hyfforddiant sy’n cynnwys modiwlau ychwanegol yn ychwanegedd gwych i'r person ifanc." - Anthony Ress (Cyfle)

Dychwelyd at Sgiliau a Thalentau

Gwybodaeth am y Prosiect
  • Allbynnau: 2400 o unigolion yn elwa o fwy o ddysgu
  • Allbynnau: 4 Fframweithiau cyrsiau newydd / wedi'u diweddaru wedi'u datblygu
  • Cyswllt: Anthony Rees