Regional Learning Partnership

Yn galw Busnesau – Dweud Eich Dweud!

I gynorthwyo yn natblygiad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer 2017, mae’r PDSR yn ceisio datblygu grwpiau clwstwr diwydiant. Bydd y grwpiau clwstwr yn darparu’r fewnwelediad sydd ei angen ac yn ffurfio elfen llais y cyflogwr o’r sail dystiolaeth ar gyfer y cynllun.

Fel y sianel uniongyrchol i Lywodraeth Cymru o ran buddsoddiad o fewn cyflogaeth a sgiliau, fydd y grwpiau yma a genofgwyd gan y PDSR yn rhoi cyfle unigryw i lywio dyfodol darpariaeth sgiliau yn De-orllewin a Chanolbarth Cymru, gan helpu i yrru economi gytbwys a ffyniannus.

Beth fyddwch chi’n ei gael allan o fod ar y Grŵp Clwstwr?

  • Dylanwadu gwariant Llywodraeth Cymru ar ddatblygu sgiliau yn y rhanbarth
  • Darparu safbwynt cyflogwyr ar gyfer pob sector cyflogaeth allweddol
  • Dylanwadu ar benderfyniadau gyrfa gweithlu y dyfodol yn y rhanbarth
  • Dylanwadu cynnwys y cwricwlwm mewn addysg AB / AU
  • Making a difference to school curriculum

Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych – Cysylltwch â Sara Nicholls – smnicholls@sirgar.gov.uk 

Mae’r Bartneriaeth bob amser yn awyddus i glywed gan gyflogwyr yn y rhanbarth ac felly mae arolwg byr wedi’i ddatblygu i roi darlun cynhwysfawr o’r rhanbarth.

A ydych yn gyflogwr yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru? Dyma gyfle i fynegi eich barn – http://www.rlp.org.uk/arolwg-busnes-2017/?lang=cy