Regional Learning Partnership

Arsyllfa

Mae’r Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol yn system gwybodaeth ar-lein rhyngweithiol a chanolog sy’n darparu data a gwybodaeth leol ar gyfer dysgu, sgiliau, a’r farchnad lafur yng Nghanolbarth a De-Orllewin Cymru.

Nod yr Arsyllfa yw gwella’r modd y caiff data a gwybodaeth allweddol eu casglu, eu rhannu a’u dadansoddi ar draws sectorau a rhanddeiliaid yn y rhanbarth a chefnogi polisi sy’n seiliedig ar dystiolaeth a phroses well ar gyfer gwneud penderfyniadau ym meysydd adfywio ac addysg, gan ganolbwyntio ar ddysgu a sgiliau, cyflogaeth a datblygu economaidd.

Cliciwch yma i fynd i’r Arsyllfa.

Open RLSO Website

I weld PDF yn cynnwys gwybodaeth am yr ystod eang o ddata a gynhelir ar yr Arsyllfa, cliciwch yma: Darperir y data a’r yr ADSRh Open PDF Document


Am y newyddion diweddaraf yr Arsyllfa Cliciwch yma.