Regional Learning Partnership

NEWYDD! Graffigau Gwybodaeth Sector

Mae ein  taflenni ffeithiau ‘Cipolwg’ poblogaidd wedi derbyn gwedd newydd, dangosir pob un gwybodaeth allweddol am y naw sector blaenoriaethol Llywodraeth Cymru. Y sectorau yma yw:

  • Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch,
  • Adeiladu,
  • Diwydiannau Creadigol,
  • Ynni a’r Amgylchedd,
  • Bwyd a Ffermio,
  • Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol,
  • TGCh,
  • Gwyddorau Bywyd,
  • Twristiaeth.

Mae pob taflen yn cynnwys gwybodaeth allweddol mewn perthynas â phob sector, sy’n cynnwys; GYC, cyflogaeth, maint busnesau, cymwysterau, galwedigaethau a chyflogaeth yn ôl oedran a rhyw. Mae’r wybodaeth hon wedi cael ei gafael arnynt drwy ystadegau sector blaenoriaethol Llywodraeth Cymru sy’n caniatáu i’r gyfres i fod yn gwbl gymaradwy flwyddyn i flwyddyn.

Ar hyn o bryd mae’r tîm yn gweithio ar ddatblygu taflenni ffeithiau sirol a rhanbarthol a fydd yn mabwysiadu’r un arddull.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth. Fydd y graffigau gwybodaeth ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn fuan.