Regional Learning Partnership

Llunio cynigion ar gyfer prosiect a ariennir gan yr UE?

Gwnewch yn siwr eich bod yn siarad gyda Timau Ymgysylltu Rhanbarthol. Mae Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe yn un o bedwar tîm yng Nghymru sy’n gweithio i gefnogi noddwyr posibl i ddatblygu cynigion am gyllid gan yr UE a fyddai’n gallu helpu i fodloni’r cyfleoedd datblygu presennol a’r rhai yn y dyfodol ar lefel ranbarthol. Mae Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe ac TYR Canolbarth Cymru yn cwmpasu yr un daearyddiaeth a’r Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol.

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Darganfyddwch fwy am y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru a sut y gallant helpu, yn ogystal â’r holl newyddion diweddaraf yn y rhanbarth o gwmpas cyllid yr UE. Lawrlwythwch y cylchlythyr yma

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe

Darganfyddwch fwy am y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe a sut y gallant helpu, yn ogystal â’r holl newyddion diweddaraf yn y rhanbarth o gwmpas cyllid yr UE. Lawrlwythwch y cylchlythyr yma.

Cofrestrwch i Newyddlen y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Dinas Bae Abertawe heddiw