Regional Learning Partnership

Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Hyrddio Newid

Hoffai’r PDSR eich gwahodd chi i ddathlu lansiad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau ar gyfer 2018 gyda ni mewn digwyddiad anhygoel, gyda’r nod o dynnu sylw at rai o’r pynciau pwysicaf a drafodwyd yn y cynllun dylanwadol hwn.

Bydd ‘Ein Sgiliau, Ein Dyfodol: Hyrddio Newid’ yn cynnwys:
• Prif siaradwyr o nifer o sefydliadau arloesol yn rhannu eu straeon llwyddiant ysbrydoledig
• Gweithdai ar bynciau poeth – Prentisiaethau, sgiliau digidol, cyngor gyrfaoedd a gweithlu amrywiol
• Cyfle i rannu eich meddyliau am yr heriau gwirioneddol y mae eich busnes, eich cwsmeriaid a’ch sector yn eu hwynebu o ran sgiliau a chyflogaeth.
• Cyfleoedd rhwydweithio thrwy gydol y digwyddiad.


Manylion Y Digwyddiad:

Dyddiad:     23 Tachwedd 2018
Amser:        10:00 – 15:00
Ble:             The Liberty Stadium, Abertawe. SA1 2FA
 

Dysgwch fwy a archebwch eich lle yma