Regional Learning Partnership

Dweud eich Dweud ar Sgiliau

Mae gwybodaeth yn bwer felly mae’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn annog cyflogwyr ac arbenigwyr diwydiant i’n helpu ni wrth dweud eich dweud am bob peth sgiliau yn rhanbarth De Orllewin a Chanolbarth Cymru.

Rydym yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y cynnig addysgol yn y rhanbarth yn addas i’r diben i sicrhau bod gennych chi’r sgiliau cywir, yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Fel un o’r tri Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru mae gennym y bŵer i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru a allai wneud gwahaniaeth go iawn i’r rhanbarth a’r bobl sy’n dysgu, yn byw ac yn gweithio yma. Er mwyn gwneud hyn, mae angen tystiolaeth i’w bwydo i’n cynllun blynyddol!

Gobeithiwn y byddwch chi’n ymuno â ni i gael effaith bositif ar agenda sy’n bwysig i bawb ohonom.

Felly, dywedwch eich dweud a dylanwadwch ar y newidiadau sydd angen eu gwneud i gefnogi a datblygu’ch diwydiant trwy gwblhau’r arolwg byr yma.

Mae’r cwestiynau amlddewis yn rhoi’r cyfle i chi ddweud wrthym yr holl faterion sy’n effeithio ar eich busnes. Felly, cwblhewch i fod yn rhan o’r ateb.