Regional Learning Partnership

Arolwg Busnes, 2017

1. Manylion Cyswllt:

Enw:

Enw’r Cwmni:

Cyfeiriad:

E-bost:

2. Maint y busnes?

3. Pa sector mae eich prif weithgarwch busnes yn alinio gyda?

Uwch Ddeunyddiau a GweithgynhyrchuAdeiladuYnni a’r AmgylcheddY Diwydiannau CreadigolAddysgBwyd a FfermioGwasanaethau Ariannol a PhroffesiynolIechyd a Gofal CymdeithasolTechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu/DigidolTwristiaethGwyddorau BywydTrafnidiaeth a dosbarthuManwerthu

4. Beth fyddech chi'n ei ddweud yw'r her fwyaf sylweddol sy'n wynebu eich busnes?

5. Beth yw'r prif ffactorau sy'n sbarduno newid / gyrwyr galw y sector?

6. Ydych chi’n credu fydd maint eich busnes yn newid yn y pum mlynedd nesaf?

Rhowch manylion os gwelwch yn dda

7. Ydych chi’n cael anhawster I recriwtio staff addas?

Os ydych, pa rolau penodol?

8. Ydych chi'n teimlo bod eich gweithlu yn meddu ar y sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh angenrheidiol?

Rhowch manylion os gwelwch yn dda

9. A ydych chi’n teimlo fod dechreuwyr newydd I’r sector yn ‘barod I weithio’? ?

10. Beth fyddech chi'n ddweud yw’r bylchau / anghenion sgiliau mwyaf o fewn eich sefydliad?

11. Pa mor bwysig yw’r iaith Gymraeg i’ch busnes?

12. Ydych chi’n teimlo fod gan eich weithlu y sgiliau iaith Gymraeg angenrheidiol i gyflawni ei rôl?

Rhowch manylion os gwelwch yn dda

13. A oes anghydbwysedd rhyw sylweddol o fewn eich gweithlu?

14. A oes anghydbwysedd oedran sylweddol o fewn eich gweithlu?

Rhowch manylion os gwelwch yn dda

15. Pa un yw mwy o bryder?

16. Ydych chi a’ch gweithlu yn meddwl bod yna rhwystrau i hyfforddiant?

17.Pa cymorth fyddai angen ar eich busnes i dyfu?

18. Pa effaith fydd ‘Brexit’ yn cael ar eich busnes?

19. Ydych chi’n recriwtio graddedigion neu prentisiaethau?

20. Pa canran o’ch hyfforddiant sy’n cael eu gwblhau o fewn y busnes?

21. Beth yw eich barn am eich lefel o ymgysylltiad a darparwyr sgilau/hyfforddiant lleol?

Diolch yn fawr