Regional Learning Partnership

Tîm y Bartneriaeth

Jane Lewis
Rheolwr
01554 742431
M: 07789 371211
jelewis@carmarthenshire.gov.uk

Mae Jane yn rhoi arweiniad ynghylch hwyluso a datblygu newid, gweithio cydweithredol ac yn y pen draw, hybu gwelliannau i rhanddeiliaid yn y rhanbarth er lles y dysgwr.


Matt Walters
Swyddog Ymchwil a Phrosiectau PDSR
01554 742482
mrwalters@sirgar.gov.uk

Mae Matt yn darparu cefnogaeth i’r PDSR a’i raglen waith barhaus gan gynnwys y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ac Ymyrraeth Sgiliau a Talent. Mae Matt hefyd yn cefnogi’r agenda cyflogadwyedd rhanbarthol trwy ymgysylltu â darparwyr a rhanddeiliaid ar draws y rhanbarth.


Rachel Clegg
Cydlynydd Datblygu
01554 742427
RHClegg@sirgar.gov.uk

Rôl Rachel yw cefnogi darpariaeth y Bartneriaeth. Mae ei rôl yn ymestyn i arwain ar ddatblygiad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin a Chanolbarth Cymru a chynorthwyo’r Rheolwr y PDSR i ledaenu canlyniadau a chanlyniadau prosiectau i hysbysu’r Bartneriaeth a rhanddeiliaid. Mae Rachel yn cynnal yr Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol ac yn arwain ar grwpiau clwstwr cyflogwyr i hysbysu gwaith y Bartneriaeth.


Sara Nicholls
Swyddog Gwybodaeth a Chyfathrebu
01554 742434
smnicholls@carmarthenshire.gov.uk

Sara sy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu ar gyfer y Bartneriaeth i adeiladu ymwybyddiaeth a hysbysu rhanddeiliaid o weithgareddau y PDdR. Mae hi hefyd yn gyfrifol am ddatblygu cynnwys y gwefan yn ogystal a cyfryngau cymdeithasol ac yn cynhyrchu ein e-bwletin misol a deunyddiau marchnata.