Regional Learning Partnership

Bwrdd y PDSR

Paul Greenwood
Cadeirydd y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol
Teddington Engineered Solutions
Barry Liles
Is-gadeirydd y PDSR a Chadeirydd y Grwp Clwstwr Darparwyr
Coleg Sir Gar
Huw Matthias
Cadeirydd Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
Tata Steel
Nicky Howells
Cadeirydd Ynni
Valero
Phil Lumley
Cadeirydd Adeiladu
Cyfle Building Skills
Louise White
Cadeirydd Y Diwydiannau Creadigol
DVLA
Nigel Williams
Cadeirydd Bwyd a Ffermio
Castell Howell Foods
Tony Sawyer
Cadeirydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Park House Court Care Home
Lucy Good
Cadeirydd Hamdden, Twristiaeth a Manwerthu
Bluestone Resort
Mike Shaw
Yn Cynrychioli Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru
Cyngor Sir Ceredigion
Sharron Lusher
Yn cynrychioli Parth Menter Dyfrffordd y Ddau Gleddau
Coleg Sir Benfro
Arwyn Watkins
Yn cynrychioli fHCC
Cambrian Training Company
John-Mark Frost
Yn cynrychioli AGP
Canolfan Byd Gwaith
Mandy Ifans
Yn cynrychioli Gyrfa Cymru
Gyrfa Cymru
Mark Jones
Yn cynrychioli Addysg Bellach
Coleg Gwyr Abertawe
Judith James
Yn cynrychioli Addysg Uwch
Prifysgol Abertawe
Jayne Ireland
Yn cynrychiol WEA CC Cymru
Cymdeithas addysg y gweithwyr
Gareth Morgans
Cynrychioli ERW
Cyngor Sir Gar
Paul Griffiths
Yn cynrychioli Cyfarwyddwyr Rhanbarthol Datblygu Economaidd ac Adfywio
Cyngor Sir Powys
Amanda Carr
Cynrychioli'r Trydydd Sector
Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe
Nigel Arnold
Llywodraeth Cymru
Kim Phelps
Llywodraeth Cymru

 

Nodiadau’r Cyfarfod 2018

NODIADAU’R CYFARFOD 11.01.18

NODIADAU’R CYFARFOD 08.03.18

NODIADAU’R CYFARFOD 10.05.18