Regional Learning Partnership

Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys amrywiaeth o ddogfennau a gyhoeddwyd gan neu yn gysylltiedig â’r bartneriaeth. Nodwch, bydd angen i chi gael Adobe Reader er mwyn agor y ffeiliau unigol.

Cyhoeddiad am yr Iaith Gymraeg

Open PDF Publication Y Gymraeg yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru: Adolygiad a Sylwadau

Adroddiadau Prentisiaethau

Open PDF Publication Prentisiaethau: Adolygiad ar gyfer 2015 – crynodeb yn Gymraeg

Open PDF Publication Prentisiaethau Cyfleoedd a Sylwadau o Ganolbarth a De orllewin Cymru

Adroddiad Ynni a’r Amgylchedd

Open PDF Publication Adroddiad Ynni a’r Amgylchedd

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Open PDF Publication

Deall y Neges – pwysigrwydd dysgu cymunedol i oedolion

Open PDF Publication Adroddiad Cynnwys Dysgwr Awst 2013

Adroddiad Gwyddorau Bywyd y PDdR

Open PDF Publication Gwyddor Bywyd – Sgiliau Bywyd

Adroddiadau GFL

Open PDF Publication Adroddiad GFL Sir Gâr – crynodeb Cymraeg

Open PDF Publication Adroddiad GFL Ceredigion – crynodeb Cymraeg

Open PDF Publication Adroddiad GFL Castell-Nedd Port Talbot – crynodeb Cymraeg

Open PDF Publication Adroddiad GFL Sir Benfro

Open PDF Publication Adroddiad GFL Dinas a Sir Abertawe – crynodeb Cymraeg

Adroddiad Entrepreneuriaeth

Open PDF Publication Menter ac Entrepreneuriaeth – Cyfleoedd a Sylwadau o De-orllewin a Chanolbarth Cymru

Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Ranbarthol

Open PDF Publication Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Ranbarthol Adroddiad Data a Gwybodaeth: Y 10fed Rhifyn

Open PDF Publication Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Ranbarthol Adroddiad Data a Gwybodaeth: Y 9fed Rhifyn

Open PDF Publication 8fed Adroddiad Data a Gwybodaeth yr Arsyllfa Dysgu a Sgiliau Ranbarthol

Open PDF Publication Adroddiad Tymhorol y’r ADSR – Gaeaf 2012

Open PDF Publication Adroddiad Tymhorol y’r ADSR – Hydref 2012

Open PDF Publication Adroddiad Tymhorol y’r ADSR- Haf 2012

Open PDF Publication Adroddiad Tymhorol y’r ADSRt – Gwanwyn 2012

Open PDF Publication Adroddiad Tymhorol y’r ADSR – Gaeaf 2011

Open PDF Publication Adroddiad Tymhorol y’r ADSR – Haf 2011

Open PDF Publication Adroddiad Peilot Y Cymoedd Gorllewinol  – Gorffennaf 2010

Gwerthusiad y Partneriaeth Ddysgu Ranbarthol

Open PDF Publication Adroddiad Gwaelodlin – Crynodeb Gweithredol

Open PDF Publication Ymchwil Hydredol o’r Bartneriaeth Dysgu Rhanbarthol Yr Adroddiad Terfynol – Crynodeb Gweithredol

Adroddiad Proffilio’r Drydydd Sector

Open PDF Publication

Edrych Dan Yr Wyneb

Dadansoddiad o’r Gweithlu ar gyfer Ysgolion yn ERW

Open PDF Publication

Dadansoddiad o’r Gweithlu ar gyfer Ysgolion yn ERW