Regional Learning Partnership

Amdanom Ni

Mae’r Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol ar gyfer De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn un o dair partneriaeth ranbarthol yng Nghymru sy’n gweithio i hybu buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion seiliedig ar anghenion lleol a rhanbarthol. Rydym yn gweithio ar draws siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe yn cymryd ystyriaeth fanwl o flaenoriaethau Rhanbarth Dinas Bae Abertawe, Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Parth Menter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a Ardal Fenter Port Talbot.

Rydym yn partneriaeth sy’n ymdrechu i weithio ar draws y rhanbarth yn pontio’r bwlch rhwng addysg ac adfywio yn y gobaith o greu economi cryf a bywiog.

Rydym yn cynhyrchu cynllun Chyflogaeth Ranbarthol a Sgiliau blynyddol yn seiliedig ar dadansoddiad o’r heriau economaidd a meysydd twf tebygol ar gyfer ein rhanbarth gan roi awgrym o ofynion sgiliau posibl ar gyfer y dyfodol.

Yn ogystal, rydym hefyd yn cymryd rhan mewn ymchwil parhaus yn seiliedig ar sgiliau ac addysg, gan ddarparu mynediad i wybodaeth y farchnad lafur perthnasol ac amserol i’n partneriaid, gan weithio’n agos gyda’r timau ymgysylltu rhanbarthol i sicrhau y ffit strategol o gynigion cyllid Ewropeaidd a meithrin cysylltiadau gweithio cryf gyda cyflogwyr allweddol yn y rhanbarth.